English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


KOLEGJI ZGJEDHOR RREZON KERKESEN E PD - Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Asim Vokshi, Manjola Xhaxho, Emona Muci, Gentjan Medja, Alma Kolgjoka, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Drejtuesi i Levizjes, VETEVENDOSJE ne Shqiperi, Bojken Abazi duke dale nga Kolegji Zgjedhor Gjyqesor, ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Drejtuesi i Levizjes, VETEVENDOSJE ne Shqiperi, Bojken Abazi duke dale nga Kolegji Zgjedhor Gjyqesor, ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Drejtuesi i Levizjes, VETEVENDOSJE ne Shqiperi, Bojken Abazi duke dale nga Kolegji Zgjedhor Gjyqesor, ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Asim Vokshi, Manjola Xhaxho, Emona Muci, Gentjan Medja, Alma Kolgjoka, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Asim Vokshi, Manjola Xhaxho, Emona Muci, Gentjan Medja, Alma Kolgjoka, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Manjola Xhaxho, Emona Muci, Gentjan Medja, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Manjola Xhaxho, Emona Muci, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Manjola Xhaxho, Emona Muci, Gentjan Medja, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: PD
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetarja e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Emona Muci, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetarja e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Manjola Xhaxho, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetari i Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Gentjan Medja, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetarja e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Alma Kolgjoka, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetarja e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Emona Muci, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Asim Vokshi, Manjola Xhaxho, Emona Muci, Gentjan Medja, Alma Kolgjoka, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetarja e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Emona Muci, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Drejtuesi i Levizjes, VETEVENDOSJE ne Shqiperi, Bojken Abazi gjate nje seance te Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Drejtuesi i Levizjes, VETEVENDOSJE ne Shqiperi, Bojken Abazi gjate nje seance te Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetari i Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Asim Vokshi, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Emona Muci, Gentjan Medja, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetari i Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Asim Vokshi, gjate nje seance ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Emona Muci, Gentjan Medja, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Emona Muci, Gentjan Medja, gjate nje seance te Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, ku eshte rrezuar kerkesa e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Anetaret e Kolegjit Zgjedhor Gjyqesor, Asim Vokshi, Manjola Xhaxho, Emona Muci, Gentjan Medja, Alma Kolgjoka, gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021


Drejtuesi i Levizjes, VETEVENDOSJE ne Shqiperi, Bojken Abazi gjate nje seance ku ka rrezuar kerkesen e PD per perjashtimin 7 gjyqtareve, nga 8 qe jane ne total, pas procesit te shqyrtimit te padive per zgjedhjet parlamentare te 25 prillit.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Marte, 08 Qershor 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 25 of 25