English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


GJONCAJ TAKIM ME REPORTERET - Sekretari i pergjithshem i Kuvendit, Genc Gjoncaj dhe gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Sekretari i pergjithshem i Kuvendit, Genc Gjoncaj dhe gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Sekretari i pergjithshem i Kuvendit, Genc Gjoncaj dhe gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Sekretari i pergjithshem i Kuvendit, Genc Gjoncaj dhe gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Sekretari i pergjithshem i Kuvendit, Genc Gjoncaj dhe gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Sekretari i pergjithshem i Kuvendit, Genc Gjoncaj dhe gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021


Sekretari i pergjithshem i Kuvendit, Genc Gjoncaj dhe gazetare e reportere qe mbulojne seancat parlamentare, gjate nje takimi ne pergjigje te shqetesimeve te tyre per sistemin e ri audio-video te instaluar ne Kuvend. Gazetaret kerkuan qe te jene te pranishem ne mbledhjet e komisioneve dhe kerkuan qe me kerkese drejtuar zyres se shtypit mund te futen me kamera te marrin pamje.
Kategori: Parlament
E Premte, 11 Qershor 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 12 of 12