English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


KQZ VAZHDON NUMERIMIN E VOTAVE - Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021


Stafi i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve duke kontrolluar fletet e votimit, pasi nisi procesin e verifikimit te rezultatit te 25 prillit, ne 519 kutite e votimit te perzgjedhura me short. KQZ do te auditoje tabelat zyrtare te rezultateve te Grupeve te Numerimit.
Kategori: KQZ
E Marte, 19 Tetor 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 15 of 15